Det är ganska vanligt att multinationella bolags chefer flyttar runt över världen och arbetar några år i främmande länder. En chef som förstår, talar, läser och skriver svenska kommer lättare in i gruppen och gör ett bättre jobb. Men vanlig, standardiserad sfi-undervisning är oftast inte tillräckligt effektiv utan alldeles för tidsödande. Det han eller hon behöver är någon som ger kvalificerad och individualiserad undervisning.

LingWiz' språkundervisning utgår alltid från individens verklighet och aktuella kunskaper. Det optimala är individuell undervisning, men passar det er bättre kan ni istället få undervisning i liten grupp. Schemat lägger vi efter hand så det passar er och kursplanen utvecklas också under kursens gång för att möta de frågeställningar som dyker upp och intresserar. Allt är individanpassat på högsta nivå för att ni ska få ut maximalt av utbildningen.LingWiz
0171-41 30 70, 070-762 06 62, maria - a - lingwiz.se
Jungbo Gård, Vårfru Jung 15, 745 95 Enköping
© 2005 - 2009 LingWiz [info om sidan] [till sidans topp]